เหนื่อยมั้ย? กับการออกไปวิ่งไล่ล่าหาคน?

เหนื่อยไหม? กับการต้องโทรหาคนรู้จักหรือต้องซื้อลิสต์รายชื่่อ?

เหนื่อยไหม? กับการต้องพยายามจูงใจคน?

เหนื่อยไหม? กับการต้องร้องขอให้ญาติพี่่น้อง เพื่อนสนิท หรือใครบางคนสมัครและช่วยซื้อสินค้า?

เหนื่่อยมั้ย? กับการต้องเข้าประชุมเพื่่อเรียนรู้แทบทุกวันแบบไม่มีวันสิ้นสุด?

เหนื่อยมั้ย? กับการยิงแอดโฆษณา สต็อคสินค้า จัดส่งสินค้าและนั่งตอบแชทลูกค้าทั้งวัน?

คุณมีความท้อใจอยู่ใช่หรือไม่กับปัญหาการตลาดเครือข่ายแบบเดิมๆ? 
ชวนคนแล้วไม่มา...มาแล้วไม่ทำ...ทำแล้วไม่ทน...ทนได้ไม่นาน!!! ทำธุรกิจที่่เหมือนจะเดินไปข้างหน้าแต่ก็ยังกลับมาที่่เดิม!
คุณเห็นด้วยหรือไม่...สองเหตุผลหลักๆ ที่่ทำให้คน 90% ที่่ควรจะประสบความสำเร็จ MLM ในปีแรกๆ ในการสร้างธุรกิจแต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะ

1. ขาดรายชื่่อ
2. ขาดรายได้ หรือ
3. ขาดทั้ง 2 อย่าง ทั้ง “รายชื่่อ” และ “รายได้”

หากคุณคือคนนึงที่ชอบผลลัพท์ของเครือข่ายแต่เบื่อหน่ายวิธีการเดิม...ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง

หยุด!!! ความเจ็บปวดกับการเรียนรู้ที่่ไม่ได้ผลลัพธ์
เลิก!!! เผาเงินและเวลาไปกับสิ่งที่่ทำให้คุณอยู่กับที่่่
จบ!!! กับการเดินทางที่่สูญเปล่า
มาหยุดการสร้างธุรกิจที่่ไม่เกิดผลลัพธ์เพื่่อเปลี่่ยน “รายชื่่อ” ให้เป็น “รายได้” เปลี่่ยน “รายจ่าย” ให้เป็น “รายรับ” ไปด้วยกัน?

วันนี้ระบบ TheEasy3Steps มีทางออกให้กับคุณ!....

  ไม่ต้องออกไปวิ่งไล่ล่าหาคน...
  ไม่ต้องไปพยายามจูงใจใคร...
  ไม่ต้องไปร้องขอให้ใครสมัครหรือซื้อสินค้า…
  ไม่ต้องโทรหาคนรู้จัก…
  ไม่ต้องนั่งลิสต์รายชื่่อหรือทุ่มเงินไปกับการซื้อลิสต์รายชื่่อ…
  ไม่ต้องเสียเงินกับการยิงแอดโฆษณา...
  ไม่ต้องมานั่งประชุมออนไลน์เพื่อเรียนรู้แทบทุกวัน…
  ไม่ต้องมานั่งสต็อคสินค้าเพื่อสร้างยอดขายในการรับรายได้จากการขึ้นตำแหน่ง และ 
  ไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองหรือนั่งตอบแชทลูกค้าเองทั้งวัน!!!

ระบบ TheEasy3Steps ตอบโจทย์ทุกปัญหาในการทำธุรกิจออนไลน์และธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าท่านจะต้องการคำแนะนำหรือที่ปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์อย่างถูกต้อง การใช้เครื่องมือสร้างธุรกิจที่ทรงพลัง วิธีการสร้างรายได้ที่่ทำได้จริง วิธีสร้างทีมหรือสร้างองค์กรขนาดใหญ่ การสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง หรือแม้แต่การสร้างเว็บไซต์และการสร้างระบบ Sale Funnel        
ทำไมต้องร่วมธุรกิจ QuiAri กับ The IDOL Group

เพราะเราเข้าใจปัญหาของการทำธุรกิจ MLM แบบเดิมๆ และมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหารวมถึงการสร้างธุรกิจและผลลัพธ์ผ่านเครื่่องมือออนไลน์และ Social Media ต่างๆ ซึ่งจะปรับเปลี่่ยนแนวทางการทำธุรกิจ MLM จากรูปแบบเดิมๆ โดยสิ้นเชิง 

จุดเด่นในการทำงานของ The IDOL GROUP คือการนำ 3 โมเดลธุรกิจของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาผนวกรวมกัน ได้แก่ MLM + E-commerce + Affiliate Marketing ซึ่งเป็นโมเดลการสร้างธุรกิจที่่มีการลงทุน (น้อยมาก) ในการเริ่มต้นธุรกิจและบริโภคสินค้าดูแลสุขภาพ แต่สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองและขยายธุรกิจและรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัด และยังสามารถสร้างความมั่นคงทางรายได้และ Passive Income ได้อย่างแท้จริง เราใช้เทคโนโลยีและเครื่่องมือต่างๆ มาช่วยในการทำงาน ซึ่งทุกคนสามารถทำงานหรือทำธุรกรรมทุกอย่างได้บนมือถือเพียงเครื่องเดียว โดยที่่ไม่ต้องเดินทางไปที่่ไหนๆ หรือพบปะกับใคร เป็นการลดต้นทุน ประหยัดเวลา และลดข้อจำกัดทางธุรกิจ และที่่สำคัญเราไม่ต้องทำงานบนความฝืนใจตนเองและสร้างความอึดอัดใจให้แก่ผู้อื่่นโดยการโทรไปตื๊อ ง้อ ขอขาย แต่ใช้สื่่อ Social Media ต่างๆ เป็นสื่่อกลางในการบอกเล่าและแชร์เรื่องราวความประทับใจของธุรกิจและสินค้า เป็นการทำงานบนความสุขที่่ทุกคนสามารถออกแบบการทำงานได้ตาม Life Style ของตนเอง 
ทำไมต้องเป็น MLM Online กับ The IDOL Group?

1. ลงทุนต่ำ สร้างธุรกิจได้ทันทีด้วยเงินเริ่มต้นดูแลสุขภาพเพียง 5,200 บาทเท่านั้น!

2. ไม่มีความเสี่่ยง 

3. ไม่ต้องผลิตหรือสต๊อกสินค้าเอง

4. ไม่ต้องแพ็คหรือจัดส่งสินค้าเอง

5. ไม่ต้องทำระบบบัญชี ไม่ต้องจ้างลูกจ้าง ไม่ต้องเช่าที่่หรือมีหน้าร้าน

6. ไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน เพราะเรามีทีมงาน คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและพร้อมที่่จะถ่ายทอดหลักการทำธุรกิจได้อย่างง่ายๆ ถูกต้องและชัดเจน

7. ทำร่วมกับงานประจำได้ เพียงจัดสรรเวลาวันละ 2-3 ชั่วโมงในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสร้างเครื่่องมือเพื่่อขยายเครือข่ายนักธุรกิจและผู้บริโภค

8. ไม่จำเป็นต้องขาย เพราะเราทำธุรกิจบนหลักการง่ายๆ คือการบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในสินค้าที่่ตนเองชื่่นชอบให้แก่คนรอบข้างและผู้คนบนโลกออนไลน์ เพื่่อสร้างและขยายเครือข่ายผู้บริโภคแบบไร้ขีดจำกัด

9. มีขั้นตอนการสร้างธุรกิจง่ายๆ ทำซ้ำ และส่งต่อได้ เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนพื้นฐานง่ายๆ ของระบบ TheEasy3Steps (คลิ๊กเพื่อเข้าร่วมธุรกิจ!  )  
ทำ MLM Online กับ The IDOL GROUP ดีอย่างไร?

หากเป้าหมายชีวิตของคุณคือ อิสรภาพทางการเงิน เวลา และสุขภาพที่่ดี จะมีสักกี่่ธุรกิจในโลกใบนี้ที่่จะทำให้คุณได้ทั้ง 3 สิ่งพร้อมๆ กัน หากสิ่งที่่คุณกำลังทำอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่่คุณอยากได้ จะเสี่ยงอะไรที่คุณลองตัดสินใจและลงมือทำไปพร้อมกับพวกเรา! 
 เริ่มต้นได้ทันที: เริ่มต้นธุรกิจ QuiAri กับทีมงาน The IDOL Group ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน เพียงสมัครสมาชิกและเริ่มต้นง่ายๆ จากการใช้สินค้า ใช้ดีแล้วบอกต่อ เมื่่อคุณพร้อมที่จะสร้างรายได้ เราก็พร้อมที่่จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณ ไม่ว่าคุณจะมองหารายได้เสริมหรือต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ ระบบ TheEasy3Steps ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอย่างแน่นอน!
 มีสุขภาพที่ดี: นอกจากรายได้ที่่คุณเองจะได้รับจากการสร้างรายได้เสริมหรือรายได้จากการเป็นเจ้าของธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัดซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้น คุณยังจะมีสุขภาพที่ดี และที่่สำคัญยังได้ดูแลสุขภาพของคนที่่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพระดับเวิลด์คลาสของ QuiAri พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจคนสำคัญของเรา เพราะการมีสุขภาพที่่ดีคือรากฐานความมั่นคงและความสุขที่่แท้จริงของชีวิต
 ไลฟ์สไตล์ชีวิตอิสระ: คุณไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการมีรายได้ที่่ดีกับการการมีเวลาให้กับครอบครัวหรือคนที่่คุณรัก TheEasy3Steps คือระบบการทำงานที่่ลงตัวของการสร้างธุรกิจ QuiAri ที่่คุณสามารถออกแบบไลฟ์สไตล์และการทำงานได้ด้วยตัวคุณเอง เราเคารพการตัดสินใจของคุณที่่จะทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงิน เวลา และมีสุขภาพที่ดี มีเวลาให้กับครอบครัว เราจึงให้อิสระคุณได้จัดตารางชีวิตตัวคุณเอง และได้สนุกกับไลฟ์สไตล์ ชีวิตที่อิสระในแบบที่่คุณต้องการด้วยเครื่องมือออนไลน์ง่ายๆ ของเรา 
 ออกแบบชีวิตได้เอง: TheEasy3Steps ถูกออกแบบมาเพื่่อให้สร้างธุรกิจและสร้างท่อส่งเงินได้โดยอัตโนมัติ ด้วยโมเดลธุรกิจแบบ Network Marketing + E-Commerce + Affiliate Marketing เพียงคุณทำความเข้าใจในระบบ เรียนรู้ และลงมือทำอย่างต่อเนื่่องในการสร้างธุรกิจนี้ให้เป็นทรัพย์สินมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจนี้ก็จะสร้างกระแสเงินไหลเข้าบัญชีของคุณได้ในทุกขณะของชีวิต นี่คือโอกาสที่่คุณสามารถออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตตามที่คุณต้องการได้อย่างไร้ขีดจำกัด
 สร้างรายได้ผ่านระบบออนไลน์: ซื้อสินค้าใช้ได้เงินคืน แชร์เพื่อนได้เงินใช้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจ MLM นักศึกษา แม่บ้าน นักขายของออนไลน์ Influencerม Affiliate Marketing  หรือพนักงานประจำ ก็สามารถสร้างรายได้เสริมหรือสร้างธุรกิจของตัวเองได้ง่ายๆ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้โซเซียลมีเดียของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter หรือเว็บบล็อก ให้เป็นรายได้จากการ โพสต์ แชร์ รีวิวผลิตภัณฑ์ของคุณ
ไม่มีประสบการณ์ด้านออนไลน์จะร่วมธุรกิจกับ The IDOL Group ได้อย่างไร?

ก่อนสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์คุณจะได้รับการปูพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและเจาะลึกการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ มีทิศทาง และเติบโตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ไปทีละขั้นตอน โดยที่เรามีคอร์สออนไลน์ให้คุณสามารถนั่งเรียนจากที่บ้านหรือที่ไหนๆ ก็ได้ และใช้ความรู้เหล่านั้นสร้างรายได้จากที่บ้านได้เลย!      

3 คอร์สหลักๆ ที่คุณจะได้เรียนรู้หลังจากสมัครร่วมธุรกิจกับเรา 

  คอร์ส Basic Online Digital Marketing ภาพรวมการตลาดออนไลน์ ปูพื้นฐานสู่มืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คุณจะได้        เห็นภาพรวมการทำธุรกิจออนไลน์ทั้งหมด เพื่อปรับฐานความรู้ ปูเส้นทางสู่การสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ ด้วยคอร์สนี้ แม้กระทั่ง          คนไม่ถนัด “ออนไลน์” ไม่เป็นอะไรเลย ก็สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์กับพวกเราได้อย่างมืออาชีพแน่นอน

  คอร์ส Content Marketing /Content Selling/Story Content การเขียนคอนเทนท์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเวปไซด์ของคุณไป        โพสต์หรือแชร์ตามช่องทาง Social Media ต่างๆ  

  คอร์ส Web Building กรณีที่คุณต้องการมีเว็บไซต์ส่วนตัว + โดเมนส่วนตัวเพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจของคุณ เรามีคอร์ส          สอนและแนะนำการเขียนเว็บไซต์ส่วนตัวแบบมืออาชีพ เพื่อการเติบโตระยะยาว ยั่งยืน และมั่นคง
ระบบ TheEasy3Steps จะทำงานอย่างไรและสร้างความสำเร็จให้คุณได้อย่างไร? 

หากคุณต้องการรายได้หรือมีรายได้เพิ่มจากธุรกิจเครือข่ายออนไลน์อย่างจริงจัง เรามีระบบรองรับที่่สามารถทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งที่่ไม่มีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์มาก่อน เริ่มต้นสร้างธุรกิจได้ทันที ด้วยระบบการเรียนรู้แบบอัตโนมัติที่่เราออกแบบไว้สำหรับคุณ ระบบที่ใครๆ ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจ เติบโตและสามารถสร้างรายได้และความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น การที่่คุณจะประสบความสำเร็จ มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนได้นั้น ย่อมต้องเกิดจากการตั้งใจเรียนรู้และลงมือทำของคุณเองอย่างจริงจังด้วยเช่นเดียวกัน หากคุณหวังรวยง่ายๆ แต่ไม่เรียนรู้ ไม่ลงมือทำ ก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้แม้ว่าระบบจะออกแบบไว้ดีแค่ไหนก็ตาม แต่หากคุณเป็นคนฝักไฝ่ในความสำเร็จพร้อมจะเรียนรู้และพร้อมที่่จะลงมือทำอย่างจริงจัง ที่่นี่มีระบบสำหรับทำธุรกิจออนไลน์ พร้อมและสมบูรณ์ที่สุด รอให้คุณใช้เพื่อสร้างรายได้ของคุณได้ในทันที!!!    

ระบบรองรับการทำงานและการบริหารจัดการองค์กร

  Line Notify ระบบแจ้งข่าวสารสุดจ๊าบ! ที่จะทำให้คุณรับทราบความเคลื่อนไหวในทีมแบบวินาทีต่อวินาที คุณจะไม่พลาดการติดต่ออย่างแน่นอน เช่น ถ้ามีคนป้อนชื่อเข้าเว็บไซต์ภายใต้ลิ้งค์ส่วนตัว ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนทันที

  วีดีโอแนะนำทุกขั้นตอน เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ของคุณ เรามีวีดีโอแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ และการสร้างความสำเร็จในธุรกิจ QuiAri ทุกขั้นตอน ทุกอย่างคุณสามารถจัดสรรเวลาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

  ระบบบริหารจัดการทีม ระบบบริหารจัดการองค์กรเครือข่าย ทำให้คุณบริหารทีมได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบรายชื่อองค์กรได้ทุกระดับชั้น

  กลุ่มไลน์เพื่อนช่วยเพื่อน ปรึกษาการทำงาน การทำการตลาดออนไลน์ การบริหารองค์กร ฯลฯ

  The IDOL Community เป็นแพตฟอร์มที่เปิดให้สามาชิกในกลุ่ม The IDOL ได้เข้ามาพูดคุย แบ่งปัน แลกเปลี่ยนแนวทาง ผลลัพธ์ และปัญหาในการทำธุรกิจร่วมกัน รวมถึงแชร์ผลลัพธ์การใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์และความสุขในองค์กร

เราดำเนินธุรกิจดัวยสายใยแห่งมิตรภาพ สายใยแห่งครอบครัว เอื้อเฟื้อและแบ่งปันกันและกัน 
มาร่วมสร้างชีวิตของคุณกับเราตั้งแต่วันนี้!!! กับทีม The IDOL GROUP

 “โอกาสที่ดีที่สุด คือโอกาสที่คุณมองเห็น”

หากคุณคือคนที่ใช่!

“ลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนชีวิต” หรือ “กดปิดเพื่อกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิม!”

จากใจผู้สร้างระบบและใช้ระบบ

ที่ปรึกษาธุรกิจ
 : วงษ์เพ็ชร ปัตถามัง
 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100090372336576
 : ningybeauty (id line)
ที่ปรึกษาธุรกิจของคุณ.
ชื่อ : วงษ์เพ็ชร ปัตถามัง
เบอร์โทร : 0993249449
ไอดีไลน์ : ningybeauty
สมัครสมาชิกล่าสุด
2024-06-11 07:48:34 Natakit Deejing
2024-02-23 18:04:19 ธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ
2023-02-12 15:17:29 กิ่งแก้ว เจริญพานิช
2023-02-05 21:46:11 อิศรา ศรีสุโน
2023-02-03 18:47:11 ดุษฏี ภิญโญ
2023-01-26 20:21:44 พวงผกา แสนไทย
2023-01-26 20:19:34 อังสุมาลี สิมพงษ์
2023-01-17 12:24:33 นลิน อัศวเรืองพิภพ

Copyright 2022    All Rights Reserved By TheEasy3Steps.com
ขอสงวนสิทธิ์เนื้อหาหรือบทความบนเว็บไซต์ทุกประการ
ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ TheEasy3Steps ห้ามก็อปปี้หรือทำซ้ำ
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2535
แนะนำโดย ningy Visit All : 18945
จำนวนผู้ชมเว็บวันนี้ 23 คน
จำนวนผู้ชมเว็บสัปดาห์นี้ 28 คน
จำนวนผู้ชมเว็บเดือนนี้ 536 คน
จำนวนผู้ชมเว็บปีนี้ 7698 คน